Барсът

Барсът (Uncia uncia), известен още като снежен барс, снежен леопард или ирбис, е едър хищник от семейство Котки разпространен високо в планините на Средна Азия.